Profil Ideal 8000
6-komorowy, 85 mm

 

System Ideal 8000 to nowa propozycja firmy aluplast, w której duży nacisk położono na redukcję parametrów cieplnych i akustycznych. Współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf=1,0 W/m2K sytuuje go w gronie rozwiązań o podstawowym znaczeniu dla inwestorów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym.

Możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Na przykład okno referencyjne o wymiarach 1230 x 1480 mm przy zastosowaniu pakietu szybowego o współczynniku Ug=0,5 W/m2K W/m2K osiąga współczynnik izolacji termicznej wynoszący Uw=0,76 W/m2K.

Więcej informacji w ulotce dostępnej poniżej.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE PRODUCENTA